Kas ir ezotērika?

Termins ezotērika mūsdienās kļūst arvien biežāk sastopams. Gan jau katrs to ir dzirdējis un vismaz aptuveni nojauš, uz ko šis termins ir vērsts, bet plaša, skaidra izpratne par to, kas tiešām ir ezotērika, ir vien retajam. Daudzi uzskata, ka ezotērika ir saistīta ar melno maģiju, kasino, buršanos, pagāniskiem rituāliem vai kādu reliģisko pielūgsmi, taču patiesībā tas ir ļoti plašs jēdziens, kas sevī ietver visdažādākās prakses. Dauzi no mums ikdienā piekopj dažnedažādas ezotēriskas prakses un idejas paši to pat līdz galam neapzinoties. Kas tad īsti ir ezotērika?

Pats termins ezotērika nāk no griķu vārda esoteros. Tas nozīmē slepens, iekšējs, domāts šauram cilvēku lokam. Šis termins ir veidojies tāpēc, ka sākotnēji visas ezotēriskās mācības patiešām bija lielākā vai mazākā mērā slepenas un nepieejamas plašākai sabiedrībai. Šīs mācības sevī iekļāva dažādas garīgas zināšanas, kas bieži vien nebija ar prātu saprotamas un zinātniski vai racionāli izskaidrojamas. Tikai ap 19. gadsimtu ezotēriskās mācības kļuva pieejamas plašākai sabiedrībai un tās ātri vien izplatījās Rietumu puslodē.

Ezotērika sevī ietver neskaitāmi daudz dažādas jomas, kuru pamatā ir atšķirīgas filozofijas, reliģijas vai pasaules uzskatu kopumi. Ezotēriku var saistīt, piemēram ar tādām praksēm, mācībām uz zināšanām kā joga, ājurvēda, akupunktūra, rīkstniecība, astroloģija, fen šui, Reiki, šamanisms, numeroloģija, meditācija, dziedniecība utt. Kā redzams, ezotēriskās prakses ir ar ļoti dažādu izcelsmi, skaidrojumiem un pat pamata ideoloģiju. Piemēram, joga un ājurvēda nāk no hinduisma, akupunktūra un fen šui ir seno austrumu gudrības, meditācija ir budisma prakses sastāvdaļa, astroloģija un numeroloģija ir ļoti senas parazinātnes utt.

Būtībā tie visi ir veidi, kā izzināt pašam sevi un apkārtējo pasauli, netradicionālos, garīgos un filozofiskos veidos. Lai apgūtu ezotēriskās zināšanas nereti ir nepieciešams īpašas spējas, taču daudzas ezotēriskas jomas ir skaidrojams arī zinātnē un tām ir pavisam reāli pierādījumi un pamatojumi. Ezotērika nereti balansē starp materiālo un garīgo pasauli. Daudzas ezotēriskas jomas ir balstītas tradicionālajā zinātnē un ezotēriskās prakses efektivitāte ir pierādāma pat ar fizikas formulām, taču parasti šīs zinātniskās un materiālās vērtības ir otrajā plānā, jo galvenās tomēr ir parapsiholoģiskās spējas, intuīcija un saasinātas maņas.

Dauzi ezotērikai netic un uzskata to par māņiem, tāpat kā burvestības, pesteļus utt., taču ezotērikas atbalstītāji skaidro, ka cilvēki ezotērisku nepieņem tāpēc, ka to neizprot. Nevienam nav tiesību noliet kaut ko tikai tāpēc, ka nesaprot, kā tas darbojas. Kā jau tika minēts, daudzus ezotēriskas aspektus un mācības ir iespējams skaidrot pavisam racionāli, taču tas nav divos teikumos izstāstāms. Ezotēriskās mācības ir ļoti plašas un nereti ir nepieciešami ļoti daudzi gadi, lai pilnībā iedziļinātos ezotērikas jomās un tās prastu pielietot. Par spīti tam, daudzi tomēr ezotērisku pieņem paši to īsti neapzinoties. Kaut vai horoskopu lasīšana un paļaušanās uz tiem ir ezotēriskas prakses piekopšana. Tāpat ticēšana talismaniem, laimīgajiem cipariem, netradicionālās medicīnas izmantošana utt., ir lietas, ko daudzi pieņem, taču apzināti nesaista ar ezotēriku.

Īsi un kodolīgi skaidrot, kas ir ezotērika, ir ļoti grūti. Būtībā tas ir zināšanu kopums, kas ļauj plašāk izzināt pasauli un izprast lietu kārību tajā, balstoties uz novērojumiem, lietu mijiedarbību, automaty online, kā arī racionālu zinātni. Ezotēriskas izzināšana un praktizēšana ir iespējama tikai tad, ja cilvēks izprot ezotēriskā procesa nozīmi. Nereti tam ir vajadzīgas īpašas spējas, zināšanas vai maņas.